Ultralyd

ultralyd
Ultralyd krever lang erfaring og daglig bruk

Ved Ålesund dyreklinikk utfører vi daglig et stort antall ultralydundersøkelser og har derfor utviklet stor kompetanse på området. Det er antall undersøkelser i kombinasjon med kostbare maskiner som gjør at en lykkes med denne typen diagnostikk. Vi benytter også ultralyd til å ta ut biopsier fra indre organ. Vi har utstyr med ulike prober som gjør at vi får både oversiktsbilder og nærbilder av beste kvalitet.

Klinikken har nytt og moderne ultralydutstyr som både kan nyttes til hjertediagnostikk og til mer tradisjonelle undersøkelser av bukorganer. Ultralyd nyttes således ikke bare til drektighetsdiagnostikk, men til utvidet diagnostikk av forandringer i buk og hjerte. Røntgenbilder og ultralydundersøkelse vil utfylle hverandre og begg
e undersøkelser kan derfor være påkrevd ved mange tilstander.

Ultralyd «farger» kroppsvæsker sort, mens fastere strukturer tar mer grålig til lys hvitlig farge. Fargenyansene gjør at vi kan skille ut og se patologiske forandringer i urinblære, fosterblærer, livmor, cyster, blodkar med mer. Svulstvev er også i mange tilfeller synlig med ultralyd.

Vi anbefaler ultralyd for å fastslå drektighet og omtrentlig antall foster. Undersøkelsen anbefales gjort omkring 25-29 dager etter parring, selv om drektighet i visse tilfeller kan fastslås så tidlig som ved 19 dager.

Ultralyd foserblere.jpg

Fosterblærer hos drektig hund, dag 21