Tjenester

Ålesund dyreklinikk driver forebyggende og kurativt helsearbeid rettet mot smådyr (hund, katt, burfugl, ilder, gnagere m.m.). Vi tar ingen oppdrag innen hestehold og landbruk.

I tillegg til ordinær helsetjeneste som vaksinasjoner, id-merking, konsultasjoner m.m. tilbyr vi spesialkompetanse innen flere fagområder. Klinikken tar derfor imot henvisninger fra andre veterinærer utenfor vårt nærområde.

Vi har i dag 5 veterinærer, 2 dyrepleier og 5 assistenter i fast stilling samt noen faste vikarer.

Mange konsultasjoner ved Ålesund dyreklinikk er av enkel karakter. Det kan være mindre skader og enkle sykdommer eller rent forebyggende besøk med vaksinasjon, kloklipp, ørerens m.m. som formål.

Ved behov staller vi opp og eventuelt hospitaliserer pasienter. Ved utredninger er det svært ofte nødvendig at vi tar hånd om dyret noen timer slik at vi får utført og analysert de nødvendige prøver. På prøver hvor vi nytter eksterne laboratorier vil det ta minst 24 timer før svar foreligger. Derfor har vi lagt stor vekt på å kunne utføre flest mulig analyser ved eget laboratorium.

Vi vil gjerne hjelpe vår faste kunder utenom åpningstid og dere kan da ringe telefonnr. 91834201 ved akutte tilfeller. Får du ikke svar, må du ta kontakt med offentlig veterinærvakt (www.mattilsynet.no). Klinikken holdes åpen i fellesferien, men på grunn av egen ferieavvikling må vi prioritere egne kunder fremfor kunder fra feriestengte klinikker.