Parasittologi

skabb
skabbmidd med egg

Vi anbefaler at dyreeiere regelmessig eller ved mistanke leverer inn avføringsprøver for parasittundersøkelse. Det forgår i dag overbehandling med parasittmidler og det er mye bedre å sjekke om det foreligger en infeksjon før eventuell behandling. Vi trenger mengde tilsvarende et par spiseskjeer. Her vil en kunne avklare om hunden har spolorm, bendelorm, giardia mm. Dersom hunden har et diaréproblem kan det være aktuelt med en større bakteriologisk prøve i tillegg.

Oversikt over de vanligste parasitter på våre kjæledyr:

Skogflått
I vårt distrikt er Skogflåtten en sann plage og vi kan tilby ulike spot on produkter som reduserer flåttangrep. Flått skal fjernes straks den oppdages, enten ved hjelp av en flåttfjerner eller ved at den plukkes/vris av med fingrene. Flått kan overføre mange ulike bakterier, parasitter og virus.

Lus og pelsmidd
På hunder ser vi hyppig blodsugende lus, pelsmidd, hårsekkmidd, skabbmidd og hos katt finner vi ofte pelslus og pelsmidd. Riktig utført hudskrap er et viktig hjelpemiddel i diagnostikken.

I videoen viser vi en pelsmidd fra hund som vi har filmet gjennom mikroskopet….

Lopper
Hunde- og kattelopper ser vi stadig oftere etter at grensen er åpnet for reise og import. Fuglelopper ser vi også ofte, da helst på katt som jakter fugl. Har du fanget lopper fra dyret ditt kan Ålesund dyreklinikk foreta artsbestemmelse om de leveres til oss.

Skabbmidd og hårsekkmidd
Dette er små middedyr som lever i hårsekker eller borrer ganger i huden. Diagnoser krever at det tas hudskrap som bearbeides med varme og lut. Et riktig hudskrap krever håndlag!

Rundorm og bendelorm
Diagnostikk av invollsparasitter skjer ved analyse av avføring. Myndighetene valgte i 2008 å gjeninnføre reseptplikt for midler brukt til behandling av invollsorm. Begrunnelsen er frykt for ressistensutvikling som følge av overforbruk. Vi har god fagkunnskap om hvordan slike preparater bør brukes. Det er slik at spolorm og ulike bendelorm har svært ulik smittemåte og gir høyst ulik immunitet hos vertsdyret. Målrettet behandling krever kunnskap.