MR-undersøkelse

Ålesund dyreklinikk tilbyr slike undersøkelser i samarbeid med lokal MR-klinikk. Dette medfører at selve undersøkelsen blir uført av erfarne radiografer. Utstyret er det beste på markedet og selve avlesningen utføres av spesialister. Vi tar i  mot henvisninger fra hele fylket. Det er svært viktig at grundig utredning er utført på forhånd. Ved henvisning kan vi forestå slik utredning dersom ønskelig.

MR-undersøkelse er spesielt velegnet for undersøkelse av hjerne- og ryggmargssykdommer.

Dette hjelpemiddelet er av og til eneste mulighet vi har til å kunne gi diagnose og derav prognose på sentralnervøse tilstander.

Slide1