Laboratorie

IMG_2892

Klinikken har eget moderne laboratorium hvor vi utfører tørrkjemi, hematologi, urinundersøkelser, parasittundersøkelser mm. Maskinparken er ny og moderne.

Vi har inkubator hvor vi dyrker bakteriologiske prøver.

 

Vi sender også daglig et stort antall prøver til eksterne laboratorier som tilbyr et stort og økende antall analyser.

Laboratorieoppgavene ved klinikken er i dag så omfattende at en person er sysselsatt med denne oppgaven.

Prøver vi ikke kjører på klinikken sendes til eksterne laboratorier.

 

Urinveisproblematikk, er et svært økende problem hos katt og hund. Vi har på grunnlag av det utviklet gode rutiner for å optimalisere analyse og behandling. På klinikken kan vi kjøre stix, sjekke spesifikk vekt, se på sediment og dyrke urin.

Vi har operert ut blæresteiner på størrelse med plommer, hvor eier først merket symptom dagen i forveien. Regelmessig oppfølging viser seg derfor svært viktig. Vi ønsker å ta problemet på alvor, da man fra human erfaring vet at slike tilstander er svært smertefulle. Vi anbefaler derfor å levere inn urinprøver regelmessig.

Uttak av urinprøve:

  • Morgenurin
  • Steril kopp (fåes kjøpt hos oss eller apotek), eventuelt kok en kopp
  • Vask forhud/vulvalepper før uttak
  • Midtstråleurin
  • Prøven bør leveres raskt etter uttak for mest mulig riktig resultat, eventuelt kan det oppbevares i kjøleskap fram til levering.

 

struvitterStruvitter i urinsediment

 

INFORMASJON OM UNDERSØKELSENE

Urinstix
Her brukes en teststrimmel for å sjekke urinen for blod, hvite blodceller, sukker og pH.

Spesifikk vekt
Her sjekkes urinens konsentrasjon. Avvik kan indikere nyresvikt, diabetes, overdreven drikkelyst etc.

Sediment
Her sjekkes urinens bunnfall etter sentrifugering. Her kan krystaller oppdages. Gir utgangspunkt for riktig fôring.

Cytologi
Her sjekkes sedimentet videre med farging. Kan da avdekke eventuelle bakterier og skille mellom celletyper vesentlig for behandling.

Uricult
Her dyrkes urin på vekstmedium. Med dette kan man avdekke bakterier og type bakterier.