Kremasjon

Når et kjæledyr dør eller må avlives må en ta stilling til hva en skal gjøre med dyret. Vi kan ha mange ulike holdninger til dette og vår rolle er å tilby en løsning som er rett for deg. De aller fleste dyr legges igjen hos oss og vi leverer disse til lokalt forbrenningsanlegg. Noen ønsker å ta med dyret hjem for begravelse. Det er viktig at man da begraver dyret dypt nok og at dette ikke er i konflikt med offentlige bestemmelser. Kremasjon er et alternativ som stadig flere ønsker. Vi ser at dyr kan ha betydning som en viktig livsledsager og at det kan være godt å ha en plass for dem også etter at de er borte.

Ålesund dyreklinikk benytter Midt-norsk Smådyrkrematorium og oppbevarer dyr i eget fryserom i påvente av at de blir hentet. Prosedyren er slik at dyr hentes ca en gang i måneden, og deretter sendes urnene til klinikken fortløpende. De fleste velger en nedbrytbar urne som enkelt kan settes ned i jorden nær sagt hvor en måtte ønske.

Mer informasjon finnes på Midt-Norsk Smådyrskrematorium

Hjemmesiden