Kirurgi

Ålesund Dyreklinikk har kompetanse og utstyr for å tilby en rekke avanserte kirurgiske behandlinger. Klinikken nytter gassnarkose som gjør det mulig å foreta kompliserte og langvarige operasjoner.
Innen bløtvevskirurgi har vi bred erfaring med de fleste problemstillinger fra fjerning av patologiske organdeler til reparasjon og korreksjon av anatomiske strukturer. Vi har bla. tatt i bruk elektrokirurgisk- og cryokirurgiskutstyr for å optimalisere det kosmetiske resultat, samt reduserere risiko for etterblødning etter operasjoner.

Innen beinkirurgi (ortopedi) besitter vi kompetanse og utstyr for å behandle de fleste beinbrudd. Innen leddkirurgi foretar vi inngrep som er indisert ved tilstander som bruskløsning (osteochondrose), albuleddsdysplasi, hofteleddsdysplasi og korsbåndskade m.m. Vi opererer patellaluksasjon med særdeles gode resultater.

bilde-7

Alle våre kirurgiske inngrep skjer etter moderne metoder og er kvalitetssikret etter norm fra den norske veterinærforening.
Forut for alle kirurgisk inngrep må det foreligge en grundig og sikker diagnose. Vi vektlegger dette mer enn noen og foretar derfor alltid en egenvurdering før vi behandler henvisningstilfeller fra andre veterinærer/klinikker.

Vi utfører alle kirugiske inngrep. Under følger noen eksempler.

shortulna2deltShort Ulna, før og etter operasjon

ocd1
Osteochondrose dissecans på hund