Hudutredning

I hundens verden er hudsykdommer på mange måter «vår tids» livsstilsproblem! Vi har lagt betydelige krefter i å dyktiggjøre oss innenfor dette felt. Ingen områder innen veterinærmedisinen kan by på større utfordringer enn nettopp hudsykdommer. Mange veterinærer er raske til å stille diagnosen allergi, men husk at her finner du mange falske positive tilfeller! Allergidiagnosen må ikke stilles før alle andre sannsynlig årsaker er utelukket. Forsikring er kjærkomment når hudproblemer oppstår.

Mange stygge hudreaksjoner kan ha enkel og varig behandling. Andre gjerne små, men kløende problemer, kan vise seg svært vanskelig å behandle. Når vi behandler og ikke minst diagnostiserer hudsykdommer er det viktig at Dere som eiere er tålmodige. Ikke alltid kan man stille en konkret diagnose. Andre ganger er diagnosen grei, men behandlingen synes ikke adekvat.

I tillegg til at miljømessige forhold som inneklima og fôring har betydning for sykdomsutvikling, vil en rekke andre forhold spille inn. Noen stikkord kan nevnes:

• Infeksjoner (sopp, bakterier, virus, insekter og middedyr m.m.)
• Skader (traumer, termiske, kjemiske, m.m.)
• Nydannelser/kreft
• Immunologiske (Inhalasjonsallergier, kontaktallergier, forallergier, m.m.)
• Hormonelle forstyrrelser (hypotyreose, cushing, diabetes, kjønnshormonforstyrrelser m.m.)
• Kjente, men uforklarlige sykdommer.

Når en hudsykdom synes komplisert må en foreta en hudutredning. I tillegg til en grundig klinisk undersøkelse benyttes her et stort spekter av analyser. Relevante prøver er: Blod-, hormon- og enzymstatus, mikrobiologiske prøver, vevsprøver, hudskrap, allergiprøver mm. Som dere skjønner vil utgiftene til eksterne laboratorier bidra til å gjøre disse utredningene kostbare. Å ha en god forsikring er derfor kjærkomment når hunden begynner å klø……