Endoskopi

Vi har i mange år hatt tilbud om endoskopi og besitter derfor i dag mye erfaring innen dette området. Gastritt og magesår er åpenbart underdiagnostisert og vi anbefaler at gastroskopi foretas hyppigere. Endoskopi er nyttig verktøy når det oppstår fremmedlegemer i spiserør og magesekk. Vi får i dag mange henvisningspasienter fra hele fylket.